Ysgolion Creadigol Arweiniol

Treuliodd y tîm rhanbarthol y tymor diwethaf yn ymweld â phrosiectau Ysgolion Creadigol Arweiniol ac asesu ceisiadau gan ddarpar ysgolion ar gyfer Rownd 3. Ar draws y tri chyfnod ymgeisio rhwng 2015 - 2017, mae 30% o ysgolion yng Nghanolbarth y De wedi cyflwyno cais i fod yn rhan o'r cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol (bydd mwy o wybodaeth am yr ysgolion ar gael yn y misoedd sy'n dod).

Roeddem wrth ein bodd cael cynnig cyfle i ysgolion Rownd 1 gyflwyno cynnig ar gyfer datblygu dysgu ysgol i ysgol; rhoi modd i ysgolion rannu addysgeg y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol a'u dysgu trwy eu taith dwy flynedd i ysgolion eraill yn y rhanbarth.

Dyma flas ar rai o weithgareddau'r Ysgolion Creadigol Arweiniol yn ystod y tymor:

  • Er mwyn datblygu eu sgiliau iaith Gymraeg, mae disgyblion o Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James wedi ymweld â BBC Radio Wales i gyfweld Wynne Evans fel rhan o orsaf radio'r ysgol maen nhw wedi ei datblygu fel rhan o'u prosiect.
  • Arddangosodd disgyblion Ysgol Gynradd Pencoed waith o'u prosiect rhifedd yn Oriel Gelf Ysbyty Llandochau. Mae disgyblion o Ysgol Stanwell wedi bod yn datblygu platfform ar-lein er mwyn cyfoethogi eu sgiliau llafaredd Cymraeg. Roedd rhan o'r prosiect yn cynnwys grŵp o ddisgyblion yn mynychu bwyty seren Michelin James Sommerin a bod yn feirniaid bwyd am y noson.
  • Mae rhai Ysgolion Creadigol Arweiniol wedi bod yn adrodd ar gynnydd eu prosiectau ar eu blog neu eu gwefan; mae blog newydd gan Ysgol Gynradd Llanharan ac mae gwefan Ysgol Gynradd Glyncoed yma.

Er mwyn gweld mwy o waith gan yr Ysgolion Creadigol Arweiniol, dilynwch #leadcreativeschools / #creativelearning / #dysgucreadigol #YsgolionCreadigolArweiniol ar twitter.

Er bod y cyfnod ymgeisio terfynol wedi mynd ar gyfer ymuno â'r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, nid yw'n rhy hwyr ymgysylltu â chynllun Cyngor Celfyddydau Cymru: Dysgu Creadigol trwy'r Celfyddydau - cynllun gweithredu Cymru. Mae ysgolion yn gallu ymgeisio am un o'r cronfeydd Profi'r Celfyddydau (Ewch i Weld a Chydweithio Creadigol) ac ymgysylltu â'r Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol (a2connect) sy'n darparu cyfleoedd DPP niferus i athrawon.

Am wybodaeth bellach ar y rhaglen Ysgolion Creadigol Arweiniol, cysylltwch â Dan.Allen@arts.wales.

Dan Allen

Dan Allen

Regional Officer at Arts Council of Wales
Dan Allen

Latest posts by Dan Allen (see all)

(Visited 83 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *