Seven Kings School – Ymweliad Astudio Grŵp Strategaeth Her Canol De Cymru

Ymunodd wyth uwch arweinydd o’r rhanbarth â’r Consortiwm ar ymweliad astudio i Seven Kings School yn Essex. Cafodd y ddau gyfnod eu cynrychioli trwy’r ffocws hwn ar ysgol ‘holl gyfnodau’. Ar ôl cael fy mhenodi’n bennaeth ysgol ‘holl gyfnodau’ yn ddiweddar, roedd gen i restr hir o gwestiynau! Er i mi gael yr atebion roeddwn eu heisiau, fe wnaethom ni ddarganfod llawer iawn mwy hefyd.

Roedd yr ymweliad yn brofiad i sirioli ac adnewyddu ysbryd rhywun. Fe wnaethom gwrdd ag arweinwyr anhygoel nad oeddent yn cael eu tynnu gan bwysau’r system a chyllideb sy’n prysur ddirywio. Ar bob adeg yn ystod ein hymweliad, roedd y ffocws yn parhau ar ddatblygu cysylltiadau a sgiliau myfyrwyr a chydweithwyr. Nid oedd y pwrpas cyffredin hwnnw’n petruso o gwbl, ac roedd yn gwbl gredadwy.

Roedd gan Seven Kings School un o raglenni mwyaf cynhwysfawr a chydlynol ar gyfer datblygiad proffesiynol rydw i wedi ei gweld neu wedi darllen amdani erioed. Roeddent yn pwysleisio pwysigrwydd sicrhau bod yr elfennau sylfaenol yn gadarn a gwneud popeth yn hynod o dda, yn hytrach na cheisio’n ddiflino i dorri tir newydd. O ganlyniad, roedd ei rhaglen yn dra arloesol.

Roedd Arweinyddiaeth Wasgaredig yn helaeth, yn bur, ac roedd ei hansawdd yn cael ei sicrhau. Roedd y ffocws hwn ar ansawdd a chydgyfrifoldeb yn ymestyn ar draws y Cynghrair Addysgu, gan sicrhau llwyddiant mawr ac ymdeimlad o gyd-bwrpas.

Rwy’n siŵr bod fy nghydweithwyr ar yr ymweliad wedi dychwelyd i’w hysgolion eu hun gan feddwl am ddefnydd creadigol o gynllunio, paratoi ac asesu, disgwyliadau y bydd staff yn siarad â disgyblion, trefniadau setio, adolygiadau adrannol, polisïau marcio, ERIC, DPP gydol gyrfa, Centurions... Fe wnaethon ni weld a chlywed popeth.

Ymweliad astudio rhagorol – amser buddiol iawn. Diolch.

Sylw gan Consortiwm Canolbarth y De: Bydd manylion am ymweliadau astudio eraill ar gael yn ein bwletinau ac rydym yn datblygu cynllun i gefnogi ymweliadau astudio yn y DU a arweinir gan ysgolion yn CCD. Bydd rhagor o fanylion ar gael yn fuan.

(Visited 114 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *