Ysgol Haf Ieithoedd Blynyddol a drefnwyd ac a gynhaliwyd gan Goleg Chweched Dosbarth Catholig Dewi Sant

Tsieinëeg, Siapanaeg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Arabeg, Sbaeneg, Portiwgaleg a Rwseg oedd ond rhai o'r ieithoedd yr oedd disgyblion wedi cael profiad ohonynt yn ystod Ysgol Haf Ieithoedd sy'n seiliedig ar ffydd Coleg Dewi Sant.

Ar y 6 a 7 Gorffennaf 2016, gwnaeth tua 400 o ddisgyblion Blwyddyn 8 a Blwyddyn 10 o ysgolion uwchradd Corpus Christi, Richard Gwyn Sant, Willows, a Theilo Sant yr Eglwys yng Nghymru fynychu Ysgol Haf Ieithoedd a drefnwyd ac a gynhaliwyd gan Goleg Chweched Dosbarth Catholig Dewi Sant. Dyma'r bedwaredd ysgol haf a drefnwyd gan y Coleg.

Roedd y digwyddiad deuddydd hwn wedi'i fwriadu i annog dysgwyr ifanc i barhau i astudio iaith ar gyfer TGAU a thu hwnt, gan ehangu'r ieithoedd y maent eisoes yn astudio, a'u cyflwyno i amrywiaeth o ieithoedd newydd a'u dangos pam fod ieithoedd yn bwysig yn y byd gwaith. Roedd disgyblion Blwyddyn 10 yn canolbwyntio ar yr amgylchedd busnes er mwyn dangos iddynt berthnasedd ieithoedd yn y byd gwaith. Trefnwyd y digwyddiad mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, y Ganolfan Confucius, ein hysgolion bwydo, ac amrywiaeth o gyflogwyr a oedd wedi rhoi eu hamser yn hael er mwyn hyrwyddo ieithoedd ac annog eu defnydd.

Treuliodd y disgyblion eu hamser yn astudio amrywiaeth o ieithoedd, yn gwrando ar bwysigrwydd ieithoedd yn y byd busnes, ac yn ehangu'r ieithoedd y maent eisoes yn eu hastudio. Roedd y diwrnod cyfan yn un llawn hwyl a sbri ond ar yr un pryd yn cynnal y ffocws ar ddysgu. Roedd rhan o'r digwyddiad wedi cael ei ffilmio gan ITV Cymru ac fe'i hymddangoswyd mewn rhaglen yn canolbwyntio ar ddirywiad dysgu ieithoedd a'r hyn sy'n cael ei wneud i'w wrthwynebu.

Mae'r Coleg ac ein hysgolion bwydo wedi bod yn gweithio'n agos mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd a chyflogwyr dros y pedair blynedd diwethaf ac yn ddiolchgar iawn am y cymorth yr ydym wedi derbyn.

(Visited 50 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *